Det er deling som gjelder

Sosiale medier kan være et skummelt territorium for de fleste bedrifter. Med over 80% av Norges befolkning på Facebook, (Ipsos, desember 2016), er det en potensiell gullgruve en sitter på. Problemet er at alle vil ha en bit av den samme kaka, altså eksponering.

Å få eksponering på Facebook i dag krever planlegging, og det krever viten om hvordan Facebook fungerer i dag.

Sommeren 2016 endret Facebook sine algoritmer slik at venner du bryr deg om og familie blir prioritert foran andre. Altså, de kommer høye oppe i nyhetsfeeden din. (Forbes, desember 2016) I tillegg gjorde Facebook en endring i 2015 for å prioritere bilder, video og linker i feeden. Det kan derfor tolkes at Facebook har gått tilbake til å bli en mer sosial plattform enn det var før.

Hvordan utnytte dette?

Det er det sosiale som er stikkordet her. Hva vil folk dele med deg? Hva vil folk fortelle deg? Facebook ønsker at brukeren skal bli informert og underholdt.

For bedrifter som ønsker trafikk til sin Facebook-side og evt. nettsted, er deling en del av nøkkelen. Det er flere faktorer som gjør en Facebook-post delbar:

  • Underholder
  • Kvalitet
  • Tidsriktig
  • Informerer
  • Mediebasert (video, bilde, link)

Video blir bare større, og det har Facebook skjønt, og det er det som er mest delbart (Buzzsumo, 2016). Et eksempel er Digiday sin graf under, som sammenligner linker med video på Facebook:

Newswhip-chart-2.png

I korte trekk er det sosiale tilbake på Facebook. Man ønsker å dele ting med hverandre, og det er det som blir prioritert fremfor direkte eksponering fra en side. Flere medier i Norge har skjønt dette, men det er likevel mange som henger etter. TV2, som nylig har tilbudt mange sluttpakke og må si opp flere, er en aktør som sliter på sosiale medier, noe jeg vil snakke om i et senere innlegg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s